Kategóriák
KÖNYV

Szabó Edit Irma: Napköntösben [KMI A 021]

Szabó Edit Irma: Napköntösben [KMI A 021]
Kategória:
Műfajok: , ,
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Szabó Edit Irma kisugárzó, szimbólumszerű gondolatai papírra vetett önjáró sorok, szóvarázsló ő, ki rímekbe szedi önarcképét, a lelkében és
emlékeiben zajló folyamatokat. A természet szerelmese, s az foglyul ejti őt, beleolvad a tájba. Átszövi sorait a dallam, felkap minket a mesés szellővel együtt a versek ritmikája is. A költő finom, érzékeny lélek, meghitt szeretetet tükröznek szavai. Képes mindenről megfeledkezni,  téren és időn túl létezni. Erősen filozofikus, olykor viszont tárgyiasult ez a líra, láttat, érzékeltet. Hangulatképei érzékletesek, különleges érzékkel képes a felszínre hozni a mélyen szunnyadó őserőket. Benne él a lélekápoló harmónia, át tud ívelni fényes lélek-szinteken. Elfogadja a rá szabott karmát, érezzük kozmikus vonzalmát. Kreatív sejtésekkel észleli a külvilágot.  Központi szerepet kap lírájában a meditáció. Megingathatatlan hitét nem hagyja el annak ellenére sem, hogy úgy érzi: alpári, durva a világunk. Lírájában felsejlenek a védikus tanok,
megjelenik Sarkad és a Fekete-Körös birodalma, átélhetjük a mátrai idillt, az alpesi varázst, a Földanya szeretetét. Haikuiban, apeváiban, pundurkáiban megjelenik a természet, útkeresésünkhöz kapunk bölcseleteket, ars poeticája is kiolvasható. Aforizmái, rövid gondolatai tömör, rezignált, bölcs megállapítások. Szabó Edit Irma rövidprózái a kötet szép zárásául szolgálnak, hangulatos megragadásai a gyermeki és a felnőtt lélek összetalálkozásának, a gyermekkori, anyai és
háziasszonyi emlékeknek.

Kategóriák
KÖNYV

Virágok haikura, pundurkára, apevára 2021

Virágok haikura, pundurkára, apevára
Kategória:
Műfajok: , ,
Kiadó:
Közzétett: 2021
Virágok - antológia

Egy ősrégi, egy vadonatúj és egy nem túl régi formában – mindhárom igen kedveltté vált már – tizenhatféle virág szépségeiről, tulajdonságairól, elvontabb jelentéséről olvashatunk verseket az antológiában, egy pályázat anyagának a színe-javát. Göllönt Janka grafikái díszítik a kötetet.

Letölthető a https://mek.oszk.hu/22400/22496/22496.pdf oldalról.