Kategóriák
Játék

Kincses János – 2023

Kategóriák
Játék

Herczeg-Vecsei Katalin: Balatoncseppek


1. Legnagyobb tavunk egyben ................. legnagyobbja is — kötőjel nélkül.
2. HerczegVecsei Katalin szülőhelye.
3. A Balaton ilyen nyári napokat kínált számára.
4. Ilyen télen a magyar tenger — 2 szó.
5. Ilyen tavasszal a tó.
6. A szerzőt a ........................... tanúhegyei ihletik — kötőjel nélkül.
7. ............................... a tó víztükre, mely Katalin ihletője — 2 szó.
8. Ebben is tetten érhető a tájhoz való kötődése a szerzőnek.
9. Katalin haikuinak visszatérő motívuma a természetjárás és a horgászat mellett.
10. Kimeríthetetlen témája a vízen tükröződő .......................... — 2 szó.
11. Ezek a jelenségek is témájául szolgálnak a haikuknak.
12. Az ő festménye látható a borítón — teljes név, 2 szó.
Kategóriák
Játék

Jószay Magdolna: Természetdallamok


1. Ki fotózta a borítón található képet?
2. A haikuk főszereplője a .....
3. A borítókép hátterében ez látszik, ez húzódik.
4. Ilyenek a példányok. Nem névre szólóak, hanem ..... — többes számban.
5. Magdi szerint különös jelentőségük van, miattuk változik meg a világ.
6. Különleges sugallata lehet a ...... hatásának.
7. A végtelen természet részei ezek a szorgos kis rovarok.
8. A természet impulzusai sokszor ilyen gondolatokká formálódnak — két szó.
9. Ezt jelenti többek között a szerzőnek a természet.
10. Ezt a minikönyvet is ő kötötte.
11. Ennyi szótagból áll Magdi könyvének a címe.
12. A kötet sorszáma — KMI M 00 ...
Kategóriák
Játék

Petres Katalin: Ajándék


1. Petres Katalin könyvének kivitele — borító.
2. A könyv terjedelme — oldalszám.
3. Ez édes kényszer a művész számára.
4. A szeretet hátrahagyott .......... ez a könyv.
5. Furcsák ezek a hónapok a versekben.
6. Kegyetlenek ezek a hónapok a versekben.
7. Ilyen a végzet, mely meghatározza a költő tudatát.
8. Ezt szór ránk a gyermekkor varázsa.
9. Ez a tájegység meghatározó Petres Katalin életében, gondolkodásában.
10. Versgyöngyeit ennek a dalnak a láncára fűzi.
11. Az asszociációk és az evokációk mellett találhatóak a kötetben.
12. Ezt visel Petres Katalin a kötet hátoldalán található fotóján.

Kategóriák
Játék

Horváth-Tóth Éva: Bennem a világ


1. Ő az, kinek prózájához hasonlatos Horváth—Tóth Éváé.
2. Könyvének kivitele.
3. Könyvének terjedelme — oldalszám.
4. Ez az a tulajdonság, mit leleplez több novellájában is.
5. Ilyen igékkel tűzdeli prózáját.
6. Ezen alapszik érdekfeszítő prózája aprólékos .....
7. Sok prózájának a hangvétele ilyen.
8. Ilyenek tájleírásai.
9. Emlékidézéseinek jelzője többes szám.
10. Van, hogy fennkölt, máskor ....... őszinte prózája.
11. Sokszor nem a külvilágban, hanem itt zajlanak a történések.
12. A ..... és a meglepetés, csattanó sokszor velejárója történeteinek.

Kategóriák
Játék

Holéczi Zsuzsa: Sorsfordítók


1. A regény főszereplőjének neve.
2. Sok ........ éri a főszereplőt.
3. Ezekben az években játszódik a cselekmény Ezerkilencszáz.................
4. Hol él a főszereplő apácaként?
5. Meghal a főszereplő húga. Ok ...........................
6. Hova szánja a főszereplő a húgának írt levelet? A ...............
7. Honnan derül ki az igazság a regény végén? Egy ...........
8. Itt kezdődik a regény. Az alföldi ..............
9. A regény terjedelme .............. oldal
10. A borítón a cím előtagjának a ................... mije? olvasható
11. A könyv jelzete KMI A 00.... betűvel
12. A regény végén fontos szerepet tölt be ez a tárgy.
13. Ezt kellett elszenvednie a főszereplőnek kiskorában.
Kategóriák
Játék

Sida-kötetek


Select Level:
{{ currentLevel.width }}x{{ currentLevel.height }}
{{cell.letter}}

Kamarás Klára köteteinek címét keressük.

Kategóriák
Játék

Kutasi H. Katalin: Visszhangok


1. ....... szerelmet érlelt a költő szívében a Tátra.
2. A ....... vágya feszíti szét a lelkét.
3. Ezt teszi a Tátra az első haikuban.
4. A zengés jelzője, mely lelkébe villan.
5. A gombócos haikuban ilyen lett a szíve.
6. Ez tűnik fel a titkot zúgó vízeséssel együtt.
7. Ezt teszi az éggel a tengerszem.
8. Hol táncol a napfény? ........... szirmán
9. Ki birtokolja a tükröt, hol a rezdülés vibrál? A .....
10. Így fekszik a lét utadon.
11. Ilyen fák dalolnak az éledő erdőben.
12. Így fehérlik a hóvirág.
13. Ő néz a gépbe az úton.
Kategóriák
Játék

Kutasi H. Katalin: Turbéklyó – rejtvény


1. A galamb a ............. szimbóluma.
2. Az ajánlóból is kiderül A galamb ............... istennő madara.
3. Mit hozhat Noé galambja mindannyiunknak a békességen túl?
4. Ennek ellenére is képes lehet a szerző felrepülni. A címben és a borító grafikájában is szerepel.
5. Kutasi H. Katalin képes átrepülni a ........... hegyeken is. Jelző.
6. A kötetbemutatón a szerző elsőként ezt az írást olvasta fel.
7. A Felforrósodva c. írás főszereplő tárgya.
8. A B jelzés előtt melyik szám áll a ceruzás írásban?
9. Ez a tárgy szerepel, kerül a hátizsákba a Talányokban.
10. Német író, akihez levelet ír Kutasi H. Katalin. Vezeték és keresztnév, betűköz nélkül.
11. Egy szigorú tekintetű nyugatos költő, de az író szíve csücske, hozzá is levelet ír. Vezeték és keresztnév, betűköz nélkül.
12. Melyik nyugatos háza táján folynak a felolvasott párbeszédek? Csak vezetéknév.
13. Ilyen színű a Turbéklyó galambja.

Kategóriák
Játék

Anisse-rejtvény


1. Mi a címe Anisse minikönyvének sorszám nélkül, egybeírva?
2. Hány cm széles a könyvecske?
3. A könyv ......... 5 mm.
4. Hány versike található benne?
5. Hány sorszámozott példány van belőle?
6. Összesen hány példányban jelent meg?
7. Ki készítette a borító grafikáját? L. nélkül
8. Ki kötötte kézzel a könyvecskéket?
9. Mi köthető még Anisse nevéhez a verseken és a szerkesztésen túl? A ........
10. Ki adta ki a könyvet?
11. Kutasi Horváth Katalin írta az előszót, és ő volt a .............. is.
12. Milyen versformában íródtak a kötet versei?
13. A nyúlánk szürkés testre milyen metaforát használ Anisse? 31. oldal
14. Milyen színű víztükrön csillan meg a fény Anisse kötetében? 12. oldal