Kategóriák
KÖNYV

Lám Etelka: Örökmécses [KMI A 019]

Lám Etelka: Örökmécses [KMI A 019]
Kategória:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Légies, álomszerű, idillikus, békés képek tárulnak fel a versekben, ám sérülékeny, múlékony a harmónia. Tájfestő költőnk a természet piktora, de belesimul környezetébe, s lelki tájak is körvonalazódnak szavai nyomán. Fel-felbukkan egy-egy ifjú is ebben a misztikus tájban, hol meséssé, hol démonikussá változtatva azt.

A szeretet varázslatos kapuit tárja fel, sokszor átsuhan a költő szívén az aggodalom, de bármely természeti szépség reménnyel tölti el, oly meghitt és családias ez a környezet! Miközben keresi, megteremti az édent. A csodára várakozás hat át mindent ebben az elégikusan múltidéző, elfogódott hangú lírában, mely csupa-csupa vallomás.

A természetessel szemben ott a délibáb világ, mely megfagyasztja a szíveket. A lírikus elítéli a pénz uralmát, a hatalmat, az érzéketlenséget, s keresi a becsületet. De gúnyosan felkacag a bűn… Viszont a gazzal borított kert, a fertőzött lélek kigyomlálható, s a lélekvihar után megjelenhet a szivárvány! Néhány tiszta lelkületű novella zárja a kötetet.

Kategóriák
KÖNYV

Ordas Andrea Virradattól alkonypírig [KMI A 018]

Ordas Andrea Virradattól alkonypírig [KMI A 018]
Kategória:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

A novellákat és verseket tartalmazó kötet segítségével bensőséges lelki utazást tehetünk Virradattól alkonypírig a természet ciklikus változásában. A boldogság koldusaként állandóan fejlődünk, bölcsebbé leszünk világra jövetelünktől elmúlásunkig. Szimbolikus az út, mit bejárunk. E könyv által is csiszolódunk. A szerző mély empátiája segítségével oly hitelesek szereplői! Annyira emberiek, s aprólékos megfigyelései révén erősen láttató ez a próza! Sokszor úgy érezhetjük, mintha mi magunk is ott lennénk a történetben, s szinte a saját szemünkkel látnánk mindent. Írásaival egykori sorsokat, élet- és gondolkodásmódokat, szokásokat rögzít, miközben emléket állít a családnak, a rokonoknak, s a kihalóban lévő – de annyira vágyott, egykor ösztönös – emberségnek.

Verseiben a romantikusabb szerelmes dalok mellett az elégikus, szembesítő, megbocsájtó, vagy akár a tréfásabb hangú versek is felbukkannak. Őszinte hangú vallomások tanúi lehetünk, s ügyesen megragadja az időt a felidézett ódai hangú képekben. A természet ezernyi elemét megszemélyesíti, s bár sokszor derűsnek, könnyednek, játékosnak tűnik, de ott a csalódás, aggodalom is lelkében, nem kertel, a belátás, a bölcsesség hangján szól.

Kategóriák
KÖNYV

Kutasi Horváth Katalin: Hollókörző [KMI A 020]

Kutasi Horváth Katalin: Hollókörző [KMI A 020]
Kategória:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

A Rám-hegyen bűvös energiák járják át az embert, s a Föld szívcsakrája is itt található. Varázslat száll a vándorra, ha itt tartózkodik. Ezen a békés kis helyen egy hollópár körözött a sziklák fölött. Miután egyikük a társát  elveszítette, szimbólumunkká vált ez a hollópár. Ott körözök valójában és az emlékeimben most már én is egyedül azokon a helyeken, ahol együtt jártunk, s bármerre vet a sors, hiányzik egy részem. Engem is alaposan megtépáztak a szelek, mint ezt a hollót.

Akrosztichonok, pundurkák, mütyürkék, képversek is találhatók vallomásaim és emlékidézéseim között. Lélektükröm nem ferdít és nem szépít, mégis bátran nézek bele, s merészen fordítom az érdeklődők felé is. Érzéseim, gondolataim gyakran hexameterekben kéredzkedtek elő, verseim így tán jobban hatnak.

Kategóriák
KÖNYV

Czégény Nagy Erzsébet – Nagy János: Két világ [KMI A 012]

Czégény Nagy Erzsébet - Nagy János: Két világ [KMI A 012]
Kategória:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

A különleges kötet mély érzelmekkel bíró, egymásra is fogékony, egymást is megihlető finom lelkei összeillenek, együvé tartoznak, ízig-vérig költők. Egybeforrt a szerzőpárosnak nemcsak a szívük és érzésviláguk, de az életük is. Mindketten rendkívül érzékenyek a külvilág dolgaira. Benyitnak a csendkapukon, fojtott titkokra éreznek rá, elégikus hangulatú műveikben (nemcsak a verseikben, de Czégény Nagy Erzsébet elbeszéléseiben és Nagy János filmforgatókönyv-vázlataiban, sajátosan áradó gondolatfolyamaiban is) ott lapulnak a széttört életek árnyai, hangulatréseiken ott süvít a hiány, de érződik a jövőbe vetett, újraépített, egymásba kapaszkodó hitük is, mely optimizmust, derűt áraszt.
Álmok, vágyak lebegnek körülöttük, összesimul a lelkük, érzik, figyelik egymást, eggyé válnak idegsejtjeik. Átlelkesítik a tájat, eluralkodik szívükben a végtelen, kifeszítik a pillanatot. Titokzatos kincsekre vár bennük az ébredés, feloldódik körülöttük a magány, a csend és a távolság is új értelmet kap így…

Kategóriák
KÖNYV

Horváth-Tóth Éva: Magamba loplak [KMI A 011]

Horváth-Tóth Éva: Magamba loplak [KMI A 011]
Kategória:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Közvetlen hangú, választékos nyelvezetű, sajátos szókinccsel felvértezett, néhol Petőfit, máskor József Attilát, Shakespeare-t, Weöres Sándort idéző, egyéni, különleges hasonlatokat, metaforákat, megszemélyesítéseket halmozó, könnyed, játékos, dallamos ritmusú, sodró erejű líra Horváth-Tóth Éváé, mely szép párhuzamokra, ellentétezésekre épül. Pőrén feltárulkozik lelke mélysége, mindennel tud azonosulni!
A szerelem szomj, gyönyörű szenvedés számára. Az összetartozást, a ragaszkodást, a  meghittséget tárja fel, megbújnak a háttérben a természet elemei. Szelíd, józan, szeretetteljes a hangja, finom, érzékeny a lelke, akár vágyairól, hitéről, az elmúlásról, az anyai kötődéséről, szeretetéről vall, vagy gondolatfüzérei segítségével mereng el filozofikusan!
Elegáns nyelvi megoldásaival, bátor kitárulkozásával, őszinte hangjával, bájos esendőségével, a versek szerkesztésében a maximalizmusra való törekvésével azonnal belopja magát az olvasók szívébe.

Kategóriák
KÖNYV

Szabó Eszter Helka Cívisablakok [KMI_M 011]

Szabó Eszter Helka Cívisablakok [KMI_M 011]
Kategória:
Műfaj:
Sorozat:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

A költő a cívisvárosban él, Debrecen ihletforrássá lett. Itt felnövekedő férjétől is sok mindent hallott, házuk és lakóinak sorsát összefonta verseiben Szabó Eszter Helka, ki Szabó Magda szemével figyelte a város utcáit, a házak homlokzatát, titkokat rejtő ablakait.
Nemrég elhunyt tanár apósára emlékezik, több versben is érezhető személyiségének hatása.
Megjelenik a könyvben a szerelem, a bánat, az elvágyódás, befurakszik a sorokba a betegség, a kiszolgáltatottság. A város múltját is rögzíti. A jól megragadott hangulatképek ablakokat tárnak nemcsak Debrecenre, de az olvasóra is!

Kategóriák
KÖNYV

Vizsy Edit : A kék szitakötő [KMI A 009]

S. Vizsy Edit : A kék szitakötő [KMI A 009]
Kategória:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Hol található és hányszor bukkan fel ez a bizonyos kék szitakötő? Mi lehet a szerepe a történet során? Egy váratlan fordulatokban és izgalmas párbeszédekben bővelkedő regényt olvashatunk S. Vizsy Edit tollából, ki ösztönösen éppoly jártas az érzelmek közvetítésében, mint az érdeklődés fenntartásában, s nem tálal mindent készen, inkább elgondolkodtat, miközben időben, térben és erkölcsi megítélésben is messzire röpít minket a jelenből. Egy kis westernszerűség, krimijelleg, szerelem, bonyodalom, s nem kevés kaland, mi az olvasóra vár.

Kategóriák
KÖNYV

Lám Etelka: Opálgyűrű, varázssíp [KMI A 010]

Lám Etelka: Opálgyűrű, varázssíp [KMI A 010]
Kategória:
Műfaj:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Egy világ, ahol minden valóságos, de mindennaposak a varázslatok! Szeretetet áraszt a napsugár, a vadállatok kiszolgáltatottak. Izgalmas a bolti raktár is, de hol Afrikában, hol Izlandon találjuk magunkat. Megismerjük a jó tündéreket, a törpéket, Lala bohócot, az ikreket. Krimiszerű nyomozás, bonyodalmak színezik a szürke valóságot. Kristályhegy, gyémánt, opálgyűrű titka tárul fel. Időutazást tehetünk a janicsárok világába. A felfedezés vágya fűti a szereplőket, megtapasztalhatjuk a bátorságot, tanulhatunk a természetről, az emberek közti kapcsolatokról. Sokszor turpisság, találékonyság, bátorság, tündérsíp kell mindehhez, de minden jó, ha a vége jó…

 

Kategóriák
KÖNYV

M. Simon Katalin: Egyszer egy időben [KMI A 008]

M. Simon Katalin: Egyszer egy időben [KMI A 008]
Kategória:
Műfaj:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Erdélyi, székely ízekkel fűszerezett, mozgalmas, fordulatos, természetközeli történetek, megszokott mesei szereplők és
fordulatok, de igen változatosan, modern köntösben. Gazdag érzelemvilág, csodaforrás, csalafinta róka, bölcs korsó, szelekótya szél,
csintalan palacsinta, elvágyó marabu… Több tárgy és erdei állat bőrébe bújva az ösztönöket, a kiszolgáltatottságot, a melegséget nyújtó gondoskodó szeretetet is megélhetjük, magunkra, saját érzéseinkre
ismerhetünk. Az író mindannyiunkat figyelmeztet: mekkora kincs is az idő és a lelki tisztaság!

 

Kategóriák
KÖNYV

Domokos Edit: Felhőmadár [KMI M 009]

Domokos Edit: Felhőmadár [KMI M 009]
Kategória:
Műfaj:
Sorozat:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

A Felhőmadárban hatalmas erejű, ám ellentétes érzések kavarognak. Nyíló virágok illata leng, zöld rétek, elbűvölő havas hegyek merednek. Lelke az égbe kapaszkodik, a fellegek közé, de vágy-ólmai a földre húzzák. Melegséget áraszt, s ő maga is erre áhítozik, de a fény kihuny, minden elillan, minden egész darabokra hullik… Bár a lemondás és a tűrés korlátai közé szorult, a derűt sugározza!
A költő álmaiból szőtt valóság gyakran szertefoszlik, mint ahogy a felhők is változtatják alakjukat, messze úsznak, s olykor elszórják bánatukat, mintha siratnák a földi lelkeket…