Kategóriák
KÖNYV

Lám Etelka: Örökmécses [KMI A 019]

Lám Etelka: Örökmécses [KMI A 019]
Kategória:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Légies, álomszerű, idillikus, békés képek tárulnak fel a versekben, ám sérülékeny, múlékony a harmónia. Tájfestő költőnk a természet piktora, de belesimul környezetébe, s lelki tájak is körvonalazódnak szavai nyomán. Fel-felbukkan egy-egy ifjú is ebben a misztikus tájban, hol meséssé, hol démonikussá változtatva azt.

A szeretet varázslatos kapuit tárja fel, sokszor átsuhan a költő szívén az aggodalom, de bármely természeti szépség reménnyel tölti el, oly meghitt és családias ez a környezet! Miközben keresi, megteremti az édent. A csodára várakozás hat át mindent ebben az elégikusan múltidéző, elfogódott hangú lírában, mely csupa-csupa vallomás.

A természetessel szemben ott a délibáb világ, mely megfagyasztja a szíveket. A lírikus elítéli a pénz uralmát, a hatalmat, az érzéketlenséget, s keresi a becsületet. De gúnyosan felkacag a bűn… Viszont a gazzal borított kert, a fertőzött lélek kigyomlálható, s a lélekvihar után megjelenhet a szivárvány! Néhány tiszta lelkületű novella zárja a kötetet.

Kategóriák
KÖNYV

Ordas Andrea Virradattól alkonypírig [KMI A 018]

Ordas Andrea Virradattól alkonypírig [KMI A 018]
Kategória:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

A novellákat és verseket tartalmazó kötet segítségével bensőséges lelki utazást tehetünk Virradattól alkonypírig a természet ciklikus változásában. A boldogság koldusaként állandóan fejlődünk, bölcsebbé leszünk világra jövetelünktől elmúlásunkig. Szimbolikus az út, mit bejárunk. E könyv által is csiszolódunk. A szerző mély empátiája segítségével oly hitelesek szereplői! Annyira emberiek, s aprólékos megfigyelései révén erősen láttató ez a próza! Sokszor úgy érezhetjük, mintha mi magunk is ott lennénk a történetben, s szinte a saját szemünkkel látnánk mindent. Írásaival egykori sorsokat, élet- és gondolkodásmódokat, szokásokat rögzít, miközben emléket állít a családnak, a rokonoknak, s a kihalóban lévő – de annyira vágyott, egykor ösztönös – emberségnek.

Verseiben a romantikusabb szerelmes dalok mellett az elégikus, szembesítő, megbocsájtó, vagy akár a tréfásabb hangú versek is felbukkannak. Őszinte hangú vallomások tanúi lehetünk, s ügyesen megragadja az időt a felidézett ódai hangú képekben. A természet ezernyi elemét megszemélyesíti, s bár sokszor derűsnek, könnyednek, játékosnak tűnik, de ott a csalódás, aggodalom is lelkében, nem kertel, a belátás, a bölcsesség hangján szól.

Kategóriák
KÖNYV

Kutasi Horváth Katalin: Hollókörző [KMI A 020]

Kutasi Horváth Katalin: Hollókörző [KMI A 020]
Kategória:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

A Rám-hegyen bűvös energiák járják át az embert, s a Föld szívcsakrája is itt található. Varázslat száll a vándorra, ha itt tartózkodik. Ezen a békés kis helyen egy hollópár körözött a sziklák fölött. Miután egyikük a társát  elveszítette, szimbólumunkká vált ez a hollópár. Ott körözök valójában és az emlékeimben most már én is egyedül azokon a helyeken, ahol együtt jártunk, s bármerre vet a sors, hiányzik egy részem. Engem is alaposan megtépáztak a szelek, mint ezt a hollót.

Akrosztichonok, pundurkák, mütyürkék, képversek is találhatók vallomásaim és emlékidézéseim között. Lélektükröm nem ferdít és nem szépít, mégis bátran nézek bele, s merészen fordítom az érdeklődők felé is. Érzéseim, gondolataim gyakran hexameterekben kéredzkedtek elő, verseim így tán jobban hatnak.

Kategóriák
KÖNYV

Golán Angéla Gabriella: Gondolatmolekulák / Gedankenmoleküle [KMI M 018]

Golán Angéla Gabriella: Gondolatmolekulák/ Gedankenmoleküle [KMI M 018]
Kategória:
Sorozat:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Egy hónapra való – minden napra egy – röpke gondolat, mit a  könyvecske feltár, s ezekben felismerhetjük lelkünk mélységeit, valamint szembenézhetünk a bennünk bujkáló démonjainkkal. Golán Angéla érzései, gondolatai úgy kapcsolódnak egymáshoz – és hozzánk -, mint ahogy az atomokat kapcsolják össze a kémiai kötések.

 

Kategóriák
KÖNYV

Gáspár Klára: Papírsárkány [KMI A 017]

Gáspár Klára: Papírsárkány [KMI A 017]
Kategória:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Bozó Pál fotói és a szerző édesanyjának festményei teszik látványossá Gáspár Klára könyvét, melyben komoly, elgondolkodtató, korunk problémáit felvillantó – a net világát kifigurázó, a pandémiát, a háborút bemutató, a hajléktalanok és a menekültek kérdésével foglalkozó – versek mellett  vidámakat is találunk. Olvashatunk benne képverseket is.

Kategóriák
KÖNYV

Magánkozmosz 2023 [KMI A 016]

Magánkozmosz 2023 [KMI A 016]
Kategória:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

A Kortárs Magyar Irodalom Kiadó második antológiájának izgalmas borítóján és belelapozva a könyvbe Kósa Ildikó objektívjén át látunk, egyiptomi képei révén különleges világba csöppenünk.

Kozmikus a táguló világegyetem, és gondolataink, álmaink, fantáziánk által mi magunk is korlátlan gondolati szabadsággal bírunk! Mindannyiunk kozmosza más és más, egyedi, és csak részben feltárható… Egymáshoz ragadhatjuk egymást gondolatainkkal, érzéseinkkel! Valamennyien drága kincsnek érezzük álmainkat, rezdülésre vágyik a szívünk. Ezeket a rezdüléseket adja át olvasóinak antológiánk. Sok írásunk tükrözi úgy  rideggé vált világunkat, hogy romokban az erkölcs, haldoklik a morál. Fuldoklik világunk, s keselyű köröz felettünk. Sokfelé – valójában és szimbolikusan is – sebzett rét, bús mocsár fogad minket. De ott bujkál a vigasz: szavainkból megépíthetjük álmaink piramisait, és napsugárrá változtathatjuk a gyönyörök perceit!

Kategóriák
KÖNYV

Sáringer Márta: Az elveszett(?) fele királyság [KMI A 015]

Sáringer Márta: Az elveszett(?) fele királyság [KMI A 015]
Kategória:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Mi jár egy óvodás fiúgyermek fejében, mikor megtudja: testvére lesz? Hogy nyilvánul meg anyja iránti aggodalma, hogyan tudnak egymás szövetségesei, bizalmasai lenni? Miként éli meg a várakozás izgalmát, a
változást, a kötődést, a féltékenységet, a büszkeséget? Hogy nyeri meg őt anyja önérzetére támaszkodva nélkülözhetetlen segítőtársának beszélgetéseik során szeretetteljes őszinteséggel, elismerő dicséretekkel? Mennyit várjon, hogy csecsemőből „igazi” testvér, játszópajtás legyen?

Kategóriák
KÖNYV

Sárváry Mariann: Ecsetem és tollam [KMI A 014]

Sárváry Mariann: Ecsetem és tollam [KMI A 014]
Kategória:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Sárváry Mariann könnyedén navigál az irodalom tengerén, miközben belevegyül régebbi korok örvényeibe, s otthonosan mozog akár a görög mitológiában, Dante vagy Balassi Bálint, de ha úgy adódik, Camus vagy a nyugatosok világában. Nemcsak átérzi Dsida Jenő, Radnóti Miklós, Tóth Árpád, vagy az akár több száz évvel ezelőtt élt alakok örömét-fájdalmát, de átveszi ritmusukat, szóhasználatukat, nyelvi sajátosságaikat is, így érdekesen ötvözi egységbe a múltat a jelennel, az egykori formába öltve gondolatait, érzéseit, korunk jelenségeit, ellentmondásait…

Paolo és Francesca többször is felbukkan írásaiban, s miközben megelevenednek a krúdysan  letűnt korok ismert alakjai, vagy felélednek régmúlt idők jellegzetes tárgyai, az időutazó közvetítésével minden üzen a mának. Párhuzamokat állít bölcsességeihez, értékítéletet sugall a sorok között, az erkölcsi tanulságot viszont nekünk kell levonni.

Az igényes – és színes, a szerző saját festményeivel illusztrált – könyv versparafrázisait és novelláit – mint Boccaccio Dekameronjában – a járvány foglalja keretbe.

Kategóriák
KÖNYV

Kisznyér Ibolya: Lebegés [KMI A 013]

Kisznyér Ibolya: Lebegés [KMI A 013]
Kategória:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Kisznyér Ibolya elégikus hangú verseskötetében egy különös világ tárul fel: az álom, a régmúlt és a valóság, a jelen, az érzékelhető és a homályosan észlelt, a megélt és elképzelt, az embereket elválasztó vagy összekötő világok közti lélekutazó gondolatai, érzései mutatkoznak meg, ki néha az élet és a halál mezsgyéjén is szétnéz. Filozofikusan elmereng az élet dolgain, meditációja pedig bölcs felismeréseket eredményez.

Lázadozhatna, elégedetlenkedhetne, s negatív véleményét erőteljesebb hangon is kifejthetné, de nem teszi, nagyon távol áll tőle mindez, hisz finom és érzékeny lélek, s amúgy is: csendes és józan hangjának jóval nagyobb súlya van. Megállapít, csóválja a fejét, felméri a kisember helyzetét, lehetőségeit, tetterejét a nagyvilágban, és sztoikusan tudomásul veszi, keresi azt a harmóniát, amit ő maga képes megteremteni, azt a szeretetet, amit családja, környezete visszatükröz számára.

Kategóriák
KÖNYV

Czégény Nagy Erzsébet – Nagy János: Két világ [KMI A 012]

Czégény Nagy Erzsébet - Nagy János: Két világ [KMI A 012]
Kategória:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

A különleges kötet mély érzelmekkel bíró, egymásra is fogékony, egymást is megihlető finom lelkei összeillenek, együvé tartoznak, ízig-vérig költők. Egybeforrt a szerzőpárosnak nemcsak a szívük és érzésviláguk, de az életük is. Mindketten rendkívül érzékenyek a külvilág dolgaira. Benyitnak a csendkapukon, fojtott titkokra éreznek rá, elégikus hangulatú műveikben (nemcsak a verseikben, de Czégény Nagy Erzsébet elbeszéléseiben és Nagy János filmforgatókönyv-vázlataiban, sajátosan áradó gondolatfolyamaiban is) ott lapulnak a széttört életek árnyai, hangulatréseiken ott süvít a hiány, de érződik a jövőbe vetett, újraépített, egymásba kapaszkodó hitük is, mely optimizmust, derűt áraszt.
Álmok, vágyak lebegnek körülöttük, összesimul a lelkük, érzik, figyelik egymást, eggyé válnak idegsejtjeik. Átlelkesítik a tájat, eluralkodik szívükben a végtelen, kifeszítik a pillanatot. Titokzatos kincsekre vár bennük az ébredés, feloldódik körülöttük a magány, a csend és a távolság is új értelmet kap így…