Kategóriák
KÖNYV

Horváth-Tóth Éva: Magamba loplak [KMI A 011]

Horváth-Tóth Éva: Magamba loplak [KMI A 011]
Kategória:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Közvetlen hangú, választékos nyelvezetű, sajátos szókinccsel felvértezett, néhol Petőfit, máskor József Attilát, Shakespeare-t, Weöres Sándort idéző, egyéni, különleges hasonlatokat, metaforákat, megszemélyesítéseket halmozó, könnyed, játékos, dallamos ritmusú, sodró erejű líra Horváth-Tóth Éváé, mely szép párhuzamokra, ellentétezésekre épül. Pőrén feltárulkozik lelke mélysége, mindennel tud azonosulni!
A szerelem szomj, gyönyörű szenvedés számára. Az összetartozást, a ragaszkodást, a  meghittséget tárja fel, megbújnak a háttérben a természet elemei. Szelíd, józan, szeretetteljes a hangja, finom, érzékeny a lelke, akár vágyairól, hitéről, az elmúlásról, az anyai kötődéséről, szeretetéről vall, vagy gondolatfüzérei segítségével mereng el filozofikusan!
Elegáns nyelvi megoldásaival, bátor kitárulkozásával, őszinte hangjával, bájos esendőségével, a versek szerkesztésében a maximalizmusra való törekvésével azonnal belopja magát az olvasók szívébe.

Kategóriák
KÖNYV

Vizsy Edit : A kék szitakötő [KMI A 009]

S. Vizsy Edit : A kék szitakötő [KMI A 009]
Kategória:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Hol található és hányszor bukkan fel ez a bizonyos kék szitakötő? Mi lehet a szerepe a történet során? Egy váratlan fordulatokban és izgalmas párbeszédekben bővelkedő regényt olvashatunk S. Vizsy Edit tollából, ki ösztönösen éppoly jártas az érzelmek közvetítésében, mint az érdeklődés fenntartásában, s nem tálal mindent készen, inkább elgondolkodtat, miközben időben, térben és erkölcsi megítélésben is messzire röpít minket a jelenből. Egy kis westernszerűség, krimijelleg, szerelem, bonyodalom, s nem kevés kaland, mi az olvasóra vár.

Kategóriák
KÖNYV

Kamarás Klára emlékére (1932-2022) [KMI M 006]

Kamarás Klára emlékére (1932-2022) [KMI M 006]
Kategória:
Sorozat:
Kiadó:
Közzétett: 2022
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Kamarás Klára most szomorú halálában üzen 22 kötetében felhalmozott gondolatkincsei, szellemi testamentuma által, melyből e válogatás összeállt.
Alkotói minta, ahogy az élethez és a halálhoz, az örömhöz és a nehézségekhez viszonyult, mint bölcs halandó, ki rezignáltan szemlélődve mindig megtalálta az egyensúlyt, a megbecsülendő, követendő értékeket, a lét értelmét, és ahogy lázongás helyett tanított, megszállottan alkotott.
Egyszerű, letisztult formák, kendőzetlen valóságábrázolás, éles lényeglátás, szelíden bölcs szókimondás jellemzi. Józanul, mégis érzékeny, gazdag érzelemvilággal viszonyul a valósághoz, annak bonyolult szövevényéhez.

Kategóriák
KÖNYV

Kutasi Horváth Katalin: Vurlicerka [KMI A 007]

Kutasi Horváth Katalin: Vurlicerka [KMI A 007]
Kategória:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Nosztalgikus megszállottság, kísérletezgetés a régi formákkal, mértékekkel, egyensúlyozás az egykori gondolatok sínpárjain, vagy korábban élt lélekmások lábnyomaiban: ezt tapasztaljuk a versek olvasása során. A költő szeretne visszatalálni a kedves régi kerékvágásokba, de azokat a sors kegyetlen viharai szinte teljesen elmosták… Visszaemlékezések, őszinte, vallomásos kitárulkozások bújnak meg a sorokban. Az elégikus, szerető fájdalommal teli hangvétel, a röpke önbecsapásokat és derűs optimizmust elhessentő realitás, a kényszerű, mégis csendes és fegyelmezett szembenézés határozza meg ezt a lírát.

 

Kategóriák
KÖNYV

Kutasi Horváth Katalin: Turbéklyó [KMI A 003]

Kutasi Horváth Katalin: Turbéklyó [KMI A 003]
Kategória:
Kiadó:
Közzétett: 2022
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

A történetekben olykor összemosódnak nemcsak az idősíkok, de az alakok is, érzelmeik is, mint ahogy egymásba mosódnak a turbékoló galambok körvonalai. Az író tárgyiasul, vagy inkább a tárgyak kelnek életre? Emberré lelkesülnek, miközben az emberek ellelketlenednek?
A múlt kevésbé veri vasba, mint a jelen, s a jövő nem a láncok lazulását kínálja, csak azt, hogy a súlyos béklyó ellenére is képes lehet felrepülni.

 

Kategóriák
KÖNYV

Petres Katalin: Ajándék [KMI A 004]

Petres Katalin: Ajándék [KMI A 004]
Kategória:
Kiadó:
Közzétett: 2022
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Petres Katalin kötetét a reménybe vetett hit, a makacsul mardosó fájdalom, a feldolgozhatatlan veszteség: a korán elveszített anya és gyermek hiánya járja át. A szeretet hátrahagyott testamentuma ez.
A kettős érzelmeket keltő, furcsa áprilisok és a kegyetlen januárok fájó visszatérése, a belső könnyek áradása, a megbocsájtás, a sors, az elkerülhetetlen végzet határozza meg a költő tudatát, melyben az ima teremthet kis időre szívbéli nyugalmat. Költők szavaiból sző verseket, emléküket, erkölcsi tanításukat átörökíti, természeti képeket tár elénk, mély értelmű bölcsességeket, lappangó titkokat és téli álmokat…
A Szilágyság, a kárásztelki ház átlelkesül a szekeret hajtó időben, a felhőkön nyújtózó álmok, különös éjek során…

Kategóriák
KÖNYV

Dobrosi Andrea: Négy szirom [KMI A 006]

Dobrosi Andrea: Négy szirom [KMI A 006]
Kategória:
Kiadó:
Közzétett: 2022
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Dobrosi Andrea nem szokványos novelláival beavat minket különleges látásmódjába. Közvetlen hangon szól, belelát a tárgyak, a morfondírozó lelkek, akár az állatok gondolataiba, érzéseibe.
Hosszabb versei modernül időtállóak, a mai képek, kifejezések mellett klasszikus megoldások és ritkább, választékos szavak is felbukkannak bennük. Versei ritmikája magával ragadja olvasóit. Hasonlatai, metaforái egyszerűek és találóak, logikussá varázsolják a kijelentéseket. A játékos, könnyed formák mély, elvont gondolatokat teremtenek… Szókimondó, vallomásos én-lírája sokszor komor, József Attila-i hangulatú.
Rövid versei felvillanó mécsesek a nemrég távozottaknak, elgondolkodtató tankák, apevák, haikuk, ikuk…
A kötetet záró tömör gondolatok mélyre lenyúló bölcsességek, tanácsok, megtapasztalt igazságok tükrei.

Kategóriák
KÖNYV

Horváth-Tóth Éva: Bennem a világ [KMI A 005]

Horváth-Tóth Éva: Bennem a világ [KMI A 005]
Kategória:
Kiadó:
Közzétett: 2022
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Horváth-Tóth Éva gyönyörű, mély emberi érzelmekkel átfűtött, fennkölt, sokszor nagyon bizalmas, olykor bájosan őszinte, közvetlen hangú, sajátos humorral tálalt novelláit tartalmazza ez a kötet, s néhány történet elolvasása után már senki nem lepődik meg azon, hogy az író elsősorban költőként mutatta meg magát idáig, bár könnyed elbeszélőmodora,  Tamási Áronéhoz hasonlatos líraisággal átszőtt történetei máris kiforrott prózaírónak mutatják!

Kategóriák
KÖNYV

Holéczi Zsuzsa: Sorsfordítók [KMI A 002]

Holéczi Zsuzsa: Sorsfordítók [KMI A 002]
Kategória:
Kiadó:
Közzétett: 2022
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

A regény főszereplője, Zsóka, nem tűrve az őt ért sok igazságtalanságot, fellázad, fordít a sorsán, ezzel mások életét is megváltoztatja.
A ’80-as években, az alföldi tanyavilágban még íratlan törvények uralkodnak: a tanulatlan, önálló döntéssel nem rendelkező, az apától rettegő anya nem mer nyíltan kiállni az abúzust elszenvedett lánya mellett, aki nagykorúvá válása után olaszországi magyar apácáknál vállal munkát, hogy otthonról elszakadhasson.
Zsóka innen indul haza az öngyilkosságba menekült húga temetésére. A hazaúton levelet ír halott húgához, melyben kiírja magából mindazt a keservet, ami miatt soha nem tudtak jó testvérek lenni…

Kategóriák
KÖNYV

Magánkozmosz 2022 [KMI A 001]

Magánkozmosz 2022 [KMI A 001]
Kategória:
Sorozat:
Kiadó:
Közzétett: 2022
Kortárs Magyar Irodalom Kiadó antológiája

L. Ritók Nóra látványos Novemberi séta c. grafikája található a borítón, és a 14 éves Mihályi Dani hangulatos természetfotói díszítik a könyvet.
Antológiánkban nagy szerepe van a visszaemlékezéseknek, a kedves, meghitt, sokszor elfogódott hangú történetmesélésnek, a szülők, a tárgyak megidézésének. A költő- és íróelődök szavai, alakjai is több művet ihlettek. A KMI – Barátok Verslita nyílt pályázatai, heti játékai is művek sorát eredményezte. Visszatérően megjelennek a kötetben a népszerű versformák, a haikuk, az apevák, a pundurkák, a szonettek.
Megragadja a szerzőket a természet körforgása, egy-egy épület, műemlék, virággal benőtt rom, akár egy híd vagy egy gyöngyvirág, játékos macska vagy hűséges kutya, egy-egy ünnep vagy feledhetetlenné magasztosult varázslatos pillanat. Ott settenkedik a remény mögött a magányosság, az élet hátterében a halál. Igaz, mindent megszépíthet a képzelet…

A kötet letölthető innen: http://poeta.hu/ingyen/KMI_A_001.pdf